+359 893 334 219
office@katinarite.com

LOB

www.lob.pl

LOB е полска компания, чийто производственaта база е позициониран в гр. Лѐшно в западна Полша.

LOB SA се концентрира върху иновативността, висок стандарт на предлаганите услугите и на най-високо качество и надеждност на предлаганите продукти. Това е възможно благодарение на високите качествени инструменти и материали, използвани от компанията. LOB работи на базата на иновативни работни инструменти, т.е. интегрирана система за управление на компанията, която дава възможност за попълване на анализи на всеки обхват на дейността на дружеството. Тези дейности позволяват по-голяма гъвкавост и способност за завършване на поръчки. Привлекателността на ЛОБ се състои и от наличността на продуктите, освен от тяхното качество и разнообразие.

Фирмата притежава сертификат за качество ISO 9001. Системите за сигурност, произвеждани от LOB Sa, са от Института по фина механика във Варшава и Научно-изследователски институт в Познан.

Модерна технология за производство, специализирани машини и оборудване, използвани за производството на компания LOB, се характеризират с високо качество и поддържане на високи стандарти за опазване на околната среда.

 LOB SA Катинари